Nesten nye biler til gunstige priser

Vi vet vel alle hvor dyrt det er å kjøpe ny bil. Den faller i verdi meget raskt de 2-3 første årene. Hele 48% av de som skal kjøpe bil innen de nærmeste 12 måneder sier de vil kjøpe en «NESTEN NY». «NESTEN NYE» er nesten like gode som nye, de er like sikre som nye, og størstedelen av verditapet er tatt. -Og det er lenge til de store reparasjonene kommer. Orkelbog har arbeidet over 20 år med bil, og har skaffet oss kontakter og erfaring; -Som kommer deg til nytte.

Våre biler må være

  1. Populære. D.v.s. lette for deg å selge igjen senere.
  2. Lite kjørt. D.v.s. lite garantiutlegg for oss, og derved lavere pris til deg.
  3. Aldri utsatt for kollisjonsskade. Sparer deg – og oss – for bekymringer senere (rust, skjevheter osv.).
  4. Pent brukt.
  5. Fulgt servicer.
  6. Ikke røkt i.
  7. Utstyrt med air-condition eller klima-anlegg.
  8. Ligge en del lavere i pris enn hos andre, slik at vi også kan selge bilen på annonser ut av distriktet. (Det bor tross alt bare ca. 14.000 innbyggere i Førde).